Prezentare AJOFM

AGENŢIA  JUDEŢEANA  PENTRU  OCUPAREA  FORTEI  DE  MUNCA   IAŞI

BINE AŢI VENIT !

 

A.J.O.F.M. IAŞI îşi propune să vă aducă prin intermediul acestui site informaţii şi noutăţi din domeniul  ocupării şi formării  forţei de muncă .

Site-ul se adresează  atăt persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cât şi agenţilor economici.

 

PREZENTARE

Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, în calitate de serviciu public de ocupare, organizează și coordonează la nivel județean activitatea de ocupare și de formare a forței de muncă precum și de protecție socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

AJOFM Iași este subordonată Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,  instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Eforturile instituției sunt îndreptate preponderent spre prevenirea și reducerea șomajului, implementarea măsurilor active de stimulare a ocupării și de formare profesională continuă, sprijinirea angajatorilor în găsirea și menținerea forței de muncă dar și de creștere a calității serviciilor prestate cetățenilor.

Prin activitățile sale, AJOFM Iași:

-  asigură înregistrarea în evidenţe a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor,

-  stabilește şi plătește  indemnizații de șomaj,

-  furnizează şi finanţează servicii de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă;

-  asigură identificarea și promovarea locurilor de muncă vacante comunicate de angajatori,

-  consiliază şi orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă şi realizează medierea forței de muncă;

-  organizează şi prestează  servicii de formare profesională;

-  asigură implementarea programelor specifice domeniului de activitate finanţate din fonduri europene nerambursabile;

-  implementează prevederile legale privind ucenicia la locul de muncă și efectuarea stagiului de către absolvenții de studii superioare;

-  asigură aplicarea prevederilor referitoare la prestaţia de şomaj din regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

-  facilitează libera circulație a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene – prin sprijinirea cetățenilor români în vederea încadrării în muncă – rețeaua EURES.

AJOFM Iași acționează pe piața muncii din județul Iași, în mediul rural și urban, în scopul creșterii gradului de ocupare și scăderii reale a ratei șomajului pentru asigurarea echilibrului între cererea și oferta de pe piața muncii.

În vederea realizării echilibrului între cererea și oferta de pe piața muncii AJOFM Iași acționează permanent pentru:

-  reducerea șomajului în rândul grupurilor vulnerabile pe piața muncii (șomeri de lungă durată, tineri, femei, persoane cu handicap, persoane peste 45 ani);

-  realizarea unui dialog constructiv cu reprezentanții instituțiilor publice, ai patronatelor și sindicatelor pentru o mai bună anticipare a schimbărilor apărute pe piața muncii;

-  creșterea eficienței măsurilor de stimulare a ocupării;

-  asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, pe piața muncii;

-  creșterea calității forței de muncă și perfecționarea profesională continuă.

AJOFM Iași este înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca "Operator de date cu caracter personal nr 581".