ANUNŢ COLECTIV nr.24/2017 pentru comunicarea prin publicitate

        ANUNŢ COLECTIV nr.24/2017 pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 47 alin (4), alin. (5), alin. (6) si  alin. (7)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,  comunicăm că au fost emise următoarele acte administrative în vederea recuperării creanțelor datorate Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj.

Nr.crt

Numele și prenumele

 

     Domiciliul

 

Denumirea actului administrativ

             Numărul și data actului

1.

CHIOSA DANIEL GEORGE

Loc.Lunca Cetatuii, Str.Lunei, nr.27, Comuna Ciurea Jud.Iasi

Procese verbale referitoare la obligatiile de plata accesorii

 

Somatie si Titlu executoriu nr.194/17.10.2017

PV nr.499/24.10.2017

 

2.

ADASCALITEI ALEXANDRA

Loc.Iasi, Str.Musatini, nr.41, bl.V4, sc.A, et.2, ap.4, Jud.Iasi

Decizii referitoare la obligatiile de plata si procese verbale si decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

Decizia nr.539/20.10.2017

3.

PETROV BOARIU ANDREEA

Loc.Iasi, Str.Atelierului, nr.1, bloc A9 Colt, sc.A, ap.3, Jud.Iasi

Decizii si procese verbale referitoare la obligatiile de plata accesorii

Decizie nr.547/20.10.2017

 

4.

DIRJAN MARIANA

Loc.Iasi, Str.Calea Galata, nr.15, bl.F1D, sc.A, et.4, ap.2, Jud.Iasi

Decizii si procese verbale referitoare la obligatiile de plata accesorii

Decizie nr.545/20.10.2017

 

5.

CHIURLEA STEFAN

Loc.Iasi, Str.Pacurari, nr.86,  Jud.Iasi

Procese verbale si decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

Decizie nr.543/20.10.2017

6.

BUDAI DELILLE  MADALINA GEORGIANA

Loc.Tibanesti, Str.Scolii, nr.10, bl.C2, sc.A, et.1, ap.7, Comuna Tibanesti, Jud.Iasi

Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

Decizie nr.563/31.10.2017

7.

BAICU DUMITRITA

Loc.Iasi, Str.C.A.Rosetti, nr.11-15, Jud.Iasi

Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

Decizie nr.562/31.10.2017

8.

ENESCU NELU MARIAN

Loc.Iasi, Str.Ion Inculet, nr.20, bl.948, sc.B, et.4, ap.16, Jud.Iasi

Decizii si procese verbale referitoare la obligatiile de plata accesorii

PV nr.340/15.05.2017

Decizie nr.396/20.07.2017

Adresa de instiintare pd.infiintarea popririi nr.10998/21.08.2017

PV nr.349/21.08.2017

PV nr.501/24.10.2017

 

Actele administrative pot fi consultate de titularul acestora  la sediul AJOFM IAȘI, localitatea IAȘI, Str.Cucu, nr.1, Compartimentul  Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii și Executare Silită a Debitelor.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta pe doamna  Cristina Mihaela la sediul AJOFM  IAȘI sau la numărul de telefon 0232 254577, camera 20.

Prezentul anunț a fost afișat concomitent la sediul AJOFM IAȘI și pe pagina de internet a instituției.

Prezentele acte  administrative se consideră comunicate în termen  de 15 zile de la data afișării anunțului nr.24/16.11.2017.

 

Director Executiv

       Gabriela Vasilache

 

Intocmit,

      Mihaela Cristina              

      Compartimentul Control, Îndeplinirea  Măsurilor Asiguratorii şi Executare Silită a Debitelor

An / Categorie: 
2017