ANUNŢ COLECTIV nr.25/2017 pentru comunicarea prin publicitate

        ANUNŢ COLECTIV nr.25/2017  pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 47 alin (4), alin. (5), alin. (6) si  alin. (7)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,  comunicăm că au fost emise următoarele acte administrative în vederea recuperării creanțelor datorate Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj.

Nr.crt

Numele și prenumele

 

     Domiciliul

 

Denumirea actului administrativ

             Numărul și data actului

1.

ANTOHE MADALIN IONUT

Loc.Lunca Cetatuii, Str.Livezilor, nr.8, Comuna Ciurea Jud.Iasi

 

Decizii si procese verbale referitoare la obligatiile de plata accesorii

Decizie nr.160/14.11.2017

 

2.

CODREANU RALUCA IOANA

Loc.Iasi,Str.Vasile Lupu, nr.124A, bl.A1, sc.B, et.1, ap.5, Jud.Iasi

Decizii referitoare la obligatiile de plata si procese verbale si decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

Decizie nr.544/20.10.2017

 

3.

CIOBANU MIHAI

Loc.Hirlau, Str.Ion Creanga, nr.8, Jud.Iasi

 

Somatii si titluri executorii

 

Somatie si Titlu executoriu nr.217/20.11.2017

4.

HATMAN ANA MARIA

Loc.Gura Bidilitei, Comuna Vinatori, Jud.Iasi

Decizii si procese verbale referitoare la obligatiile de plata accesorii

Somatie si Titlu executoriu nr.213/20.11.2017

5.

ARADOAIE DUMITRU

Loc.Iasi, Str.Vladiceni, nr.14, Camin 1, sc.T3, ap.5,  Jud.Iasi

Procese verbale si decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

Decizie nr.409/25.07.2017

Decizie nr.575/13.11.2017

 

6.

AANEI ALEXANDRU

Loc.Iasi, Str.Hlincea, nr.47, bl.1052, sc.E, et.1, ap.5, Jud Iasi

Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

 

Adresa de instiintare privind infiintarea popririi 7536/12.06.2017

Decizia nr.404/25.07.2017

Somatie si Title executoriu nr.172/01.08.2017

Decizie nr.570/13.11.2017

7.

CIBEA MIHAI IOAN

Loc.Butea, Comuna Butea, Jud.Iasi

Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

Decizie nr.593/13.11.2017

8.

CREANGA DANIEL CONSTANTIN

Loc.Deleni, Str.Principala, nr.70,Jud.Iasi

Decizii si procese verbale referitoare la obligatiile de plata accesorii

Decizie nr.78/12.05.2017

Adresa de instiintare privind infiintarea popririi 6979/29.05.2017

Decizie nr.450/25.07.2017

Somatie si Titlu 182/01.08.2017

Decizie nr.594/13.11.2017

9

CUCU MARIAN CEZAR

Loc. Iasi, B-dul Tutora, nr.3, bl.B3, sc.C, et.1, ap.5,Jud.Iasi

Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

Decizia nr.76/12.05.2017

Decizia nr.433/25.07.2017

Somatie si Titlu executoriu nr.179/01.08.2017

Decizie nr.588/13.11.2017

10

DOROI IONUT

Loc.Bals, Comuna Bals, Jud.Iasi

Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

Decizie nr.86/15.05.2017

Decizie nr.438/25.07.2017

Somatie si Titlu executoriu nr.184/01.08.2017

Decizie nr.595/13.11.2017

 

 

Actele administrative pot fi consultate de titularul acestora  la sediul AJOFM IAȘI, localitatea IAȘI, Str.Cucu, nr.1, Compartimentul  Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii și Executare Silită a Debitelor.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta pe doamna  Cristina Mihaela la sediul AJOFM  IAȘI sau la numărul de telefon 0232 254577, camera 20.

Prezentul anunț a fost afișat concomitent la sediul AJOFM IAȘI și pe pagina de internet a instituției.

Prezentele acte  administrative se consideră comunicate în termen  de 15 zile de la data afișării anunțului nr.25/29.11.2017.

 

Director Executiv

    Gabriela Vasilache

 

Intocmit,

    Mihaela Cristina              

    Compartimentul Control, Îndeplinirea  Măsurilor Asiguratorii şi Executare Silită a Debitelor

An / Categorie: 
2017