ANUNŢ COLECTIV nr.9/30.01.2018 pentru comunicarea prin publicitate

ANUNŢ COLECTIV nr.9/30.01.2018  pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 47 alin (4), alin. (5), alin. (6) si  alin. (7)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,  comunicăm că au fost emise următoarele acte administrative în vederea recuperării creanțelor datorate Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj.

Nr.crt

Numele și prenumele

 

     Domiciliul

 

Denumirea actului administrativ

       Numărul și data actului (continutul dosarului de executare)

1.

CIBEA MIHAI IOAN

Loc.Butea, Comuna Butea, Jud.Iasi

 

Somatie si titlu executoriu

Somatie nr.35 si Titlu executoriu/08.01.2018

2.

FERARIU LIVIU

Loc.Lunca Cetatuii, Str.Alunisului, nr.29, Comuna Ciurea

Somatie si titlu executoriu

Somatie nr.31 si Titlu executoriu/08.01.2018

3.

BERBECE PETRU

 

Loc.Pascani, Str.Calea Iasului, nr.1, bl.P1, sc.B, et.2, ap.7, Jud.Iasi

 

Proces verbal  referitoar la obligatiile de plata 

PV nr.550/15.12.2017

 

Actele administrative pot fi consultate de titularul acestora  la sediul AJOFM IAȘI, localitatea IAȘI, Str.Cucu, nr.1, Compartimentul  Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii și Executare Silită a Debitelor.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta pe doamna  Cristina Mihaela la sediul AJOFM  IAȘI sau la numărul de telefon 0232 254577, camera 20.

Prezentul anunț a fost afișat concomitent la sediul AJOFM IAȘI și pe pagina de internet a instituției.

Prezentele acte  administrative se consideră comunicate în termen  de 15 zile de la data afișării anunțului nr.9/30.01.2018.

 

Director Executiv

    Gabriela Vasilache

 

Intocmit,

    Mihaela Cristina                        

    Compartimentul Control, Îndeplinirea  Măsurilor Asiguratorii şi Executare Silită a Debitelor

An / Categorie: 
2018