ANUNŢ nr.1/14.01.2019 pentru comunicarea prin publicitate

ANUNŢ nr.1/14.01.2019  pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 47 alin (4), alin. (5), alin. (6) si  alin. (7)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,  comunicăm că au fost emise următoarele acte administrative în vederea recuperării creanțelor datorate Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj.

 

Nr.crt

Numele și prenumele

 

     Domiciliul

 

Denumirea actului administrativ

 Numărul și data actului (continutul dosarului de executare)

1.

AMARIUTI GHEORGHI

Loc.Iasi, Str.Berindei, nr.22, Jud.Iasi

Decizie calcul accesorii

Decizia nr.246/07.12.2018

2.

CALU ALICE MIHAELA

Loc.Iasi, Str.Sarmisegetusa, nr.7, bl.I1, sc.A, et.3, ap.4, Jud.Iasi

Proces verbal de calcul accesorii

PV nr.276/07.12.2018

3.

CLIM DAN

Loc.Tulcea, Str.Traian, nr.50, Jud.Tulcea

Decizie calcul accesorii si Adresa de instiintare privind infiintarea popririi

Decizia nr.247/07.12.2018

Adresa nr.13824/20.12.2018

 

 

Actele administrative pot fi consultate de titularul acestora  la sediul AJOFM IAȘI, localitatea IAȘI, Str.Cucu, nr.1, Compartimentul  Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii și Executare Silită a Debitelor.

 

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta pe doamna  Cristina Mihaela la sediul AJOFM  IAȘI sau la numărul de telefon 0232 254577, camera 20.

Prezentul anunț a fost afișat concomitent la sediul AJOFM IAȘI și pe pagina de internet a instituției.

 

Prezentele acte  administrative se consideră comunicate în termen  de 15 zile de la data afișării anunțului nr.1/14.01.2019.

 

 

    Director executiv 

    Gabriela Vasilache

 

    Compartimentul Control, Îndeplinirea  Măsurilor Asiguratorii şi Executare Silită a Debitelor

              Mihaela Cristina                                     

An / Categorie: 
2019