ANUNŢ nr.40/08.06.2018 pentru comunicarea prin publicitate

ANUNŢ nr.40/08.06.2018  pentru comunicarea prin publicitate

 

În temeiul art. 47 alin (4), alin. (5), alin. (6) si  alin. (7)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,  comunicăm că au fost emise următoarele acte administrative în vederea recuperării creanțelor datorate Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj.

 

Nr.crt

Numele și prenumele

 

     Domiciliul

 

Denumirea actului administrativ

 Numărul și data actului (continutul dosarului de executare)

1.

BUZILA IOAN

Loc.Tg.Frumos, Str.Stefan cel Mare si Sfant, bl.D2, sc.A, ap.3, Jud. Iasi

Proces verbal de insolvabilitate si Proces verbal de calcul accesorii

PV nr.27/11.05.2018 si PV nr.119/11.05.2018

2.

CODREANU RALUCA IOANA

Loc.Iasi, Str.V.Lupu, nr.124A, bl.A1, sc.B, et.1, ap.5, Jud.Iasi

Proces verbal de insolvabilitate si Proces verbal de calcul accesorii

PV nr.29/16.05.2018 si Decizie nr.120/16.05.2018

3.

DIRJAN MARIANA

Loc. Iasi, Str.Calea Galata, nr.15, bl.F1D, sc.A, et.4, ap.2, Jud.Iasi

Proces verbal de insolvabilitate si Decizie de calcul al accesoriilor

PV nr.30/17.05.2018 si Decizia nr.121/17.05.2018

 

 

Actele administrative pot fi consultate de titularul acestora  la sediul AJOFM IAȘI, localitatea IAȘI, Str.Cucu, nr.1, Compartimentul  Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii și Executare Silită a Debitelor.

 

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta pe doamna  Cristina Mihaela la sediul AJOFM  IAȘI sau la numărul de telefon 0232 254577, camera 20.

Prezentul anunț a fost afișat concomitent la sediul AJOFM IAȘI și pe pagina de internet a instituției.

Prezentele acte  administrative se consideră comunicate în termen  de 15 zile de la data afișării anunțului nr.40/08.06.2018.

 

 Director Executiv

     Gabriela Vasilache

 

Intocmit,

     Mihaela Cristina             

     Compartimentul Control, Îndeplinirea  Măsurilor Asiguratorii şi Executare Silită a Debitelor

An / Categorie: 
2018