ANUNŢ nr.43/30.07.2018 pentru comunicarea prin publicitate

ANUNŢ nr.43/30.07.2018 pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 47 alin (4), alin. (5), alin. (6) si  alin. (7)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,  comunicăm că au fost emise următoarele acte administrative în vederea recuperării creanțelor datorate Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj.

 

Nr.crt

Numele și prenumele

 

            Domiciliul

 

Denumirea actului administrativ

Numărul și data actului

1.

URMA ANDREI

Loc.Iasi,str.Bucium,nr.34 jud.Iasi 

Proces verbal de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere 

Proces verbal nr.150/09.07.2018

2.

LAZAR THEODOR GABRIEL

Loc.Iasi, Bld.N.Iorga,nr.30 jud.Iasi

Decizie  de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere 

Decizia nr.135/09.07.2018

3.

MIHAILA ADRIAN

Loc.Iasi,str.M Sturza,nr.22 jud.Iasi 

Decizie  de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere 

Decizia nr.134/09.07.2018

4.

SPAIUC STEFAN

Loc. Iasi,str.Arges,nr.6

Decizie  de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere 

Decizia nr.131/09.07.2018

5.

SIMA  GHEORGHE

Loc.Iasi,str.Bucium,nr.31-32 jud.Iasi 

Proces verbal de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere 

Proces verbal nr.149/09.07.2018

6.

SERBAN FLORIN

Loc.Iasi,str.Butnari, nr.2 jud.Iasi 

Proces verbal de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere 

Proces verbal nr.159/09.07.2018

7.

SARBU GHEORGHE

Loc.Iasi,str.Ciurchi , nr.82 jud.Iasi 

Proces verbal de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere 

Proces verbal nr.157/09.07.2018

8.

RADEANU IOAN

Loc Iasi,str.Gradinari,nr.24

Proces verbal de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere 

Proces verbal nr.160/09.07.2018

 

Actele administrative pot fi consultate de titularul acestora  la sediul AJOFM IAȘI, localitatea IAȘI, Str.Cucu, nr.1, Compartimentul  Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii și Executare Silită a Debitelor.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta pe doamna  Maftei Narcisa la sediul AJOFM  IAȘI sau la numărul de telefon 0232 254577, camera 17.

Prezentul anunț a fost afișat concomitent la sediul AJOFM IAȘI și pe pagina de internet a instituției.

Prezentele acte  administrative se consideră comunicate în termen  de 15 zile de la data afișării anunțului nr.43/30.07.2018.

 

Director Executiv

     Gabriela Vasilache

 

Intocmit,

     Executor bugetar           

     Mirela Narcisa Maftei                

     Compartimentul Control, Îndeplinirea  Măsurilor Asiguratorii şi Executare Silită a Debitelor

An / Categorie: 
2018