ANUNŢ nr.6/2017 pentru comunicarea prin publicitate

ANUNŢ nr.6/2017  pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 47 alin (4), alin. (5), alin. (6) si  alin. (7)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,  comunicăm că au fost emise următoarele acte administrative în vederea recuperării creanțelor datorate Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj.

 

Nr.crt

Numele și prenumele

 

Domiciliul

 

Denumirea actului administrativ

Numărul și data actului

1.

BRANCA  CONSTANTIN

Loc.Vaslui, Str.Ștefan cel Mare, Jud. Vaslui

Somatie referitoare la obligatiile de plata accesorii

Somatia 12114/15.12.2016

 

 

Actele administrative pot fi consultate de titularul acestora  la sediul AJOFM IAȘI, localitatea IAȘI, Str.Cucu, nr.1, Compartimentul  Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii și Executare Silită a Debitelor.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta pe doamna  Maftei Narcisa la sediul AJOFM  IAȘI sau la numărul de telefon 0232 254577, camera 17.

Prezentul anunț a fost afișat concomitent la sediul AJOFM IAȘI și pe pagina de internet a instituției.

Prezentele acte  administrative se consideră comunicate în termen  de 15 zile de la data afișării anunțului nr.6/28.04.2017.

 

               Director Executiv

     Gabriela Vasilache

          

    Intocmit,

    Executor bugetar     

    Mirela Narcisa Maftei       

    Compartimentul Control, Îndeplinirea  Măsurilor Asiguratorii şi Executare Silită a Debitelor       

An / Categorie: 
2017