Anunț selecție experți SPO externi

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ IAȘI,                  

Anunță scoaterea la concurs a 5 posturi experți SPO externi, Cod COR: 242302 expert forță de muncă și șomaj, în cadrul proiectului "INTESPO- Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare" cod contract: POCU/135/2/3/113589/25.09.2017 pentru o perioadă de 40 luni, dar nu mai târziu de data de24.09.2021.

INFORMAȚII PROIECT

Obiectivul general al proiectului "INTESPO- Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare" cod contract POCU/135/2/3/113589/25.09.2017, este: Creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizarii de măsuri personalizate de sprijin.

Grupul țintă al proiectului se constituie din 200.000 tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16 – 24 ani neînregistrați la SPO. Din totalul celor 200.000 tineri NEETs identificați, minimum 160.000 tinero NEET vor fi efectiv înregistrați în baza de date SPO.

OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE

Nr. crt.

(Sub)activitate nr. Și denumire

Număr experți

Durata (sub)activității

Nr. Ore/expert

1.

A5.1 Contactarea și profilarea tinerilor NEETs

5

44 luni

42

2.

A5.2 Înregistrarea la SPO

44 luni

42

3.

A5.3 Informarea si consilierea profesionala a tinerilor NEETs

44 luni

42

4.

A5.4 Monitorizarea tinerilor NEETs inregistrati la SPO

44 luni

42

 

Toate documentele și informațiile necesare pentru participarea la concurs se regăsesc pe site-ul www.ajofmiasi.ro la Secțiunea Informații publice – Legislație – Alte documente.

An / Categorie: 
2018