Anunt achizitie publica

  Nr. 3048/18.04.2019                                                       

                    

ANUNŢ DE PARTICIPARE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

 

În atenţia operatorilor economici – furnizori de servicii acreditați

 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ (AJOFM) IAŞI organizează, la sediul său din str. Cucu, nr. 1, Iaşi, cu respectarea dispoziţiilor Procedurei simplificate proprii nr. 2317/25.03.2019, procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de:

 

Servicii de informare și consiliere profesională

privind cariera a șomerilor înregistrați în evidența AJOFM Iaşi“ (cod CPV: 85312300-2)

 

Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de informare și consiliere profesională, care au ca scop creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la AJOFM Iaşi, care au depus/vor depune cerere în vederea acordării acestor servicii.

Serviciile de informare şi consiliere privind cariera vor fi acordate în mod individual sau în grup unui număr de 175 șomeri înregistrați şi privesc: furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră; instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.

De asemenea, operatorii economici – furnizori de servicii specializate de stimulare a ocupării forței de muncă acreditați în condițiile H.G. nr. 277/2002, cu modificările și completările ulterioare – vor trebui să asigure, până la finele contractului, și plasarea în câmpul muncii a unui procent de 10% din numărul persoanelor informate și consiliate, iar dintre cele cel puțin 18 persoane ce vor fi plasate în câmpul muncii, cel puțin 7 persoane vor face parte din următoarele categorii: șomeri de lungă durată, șomeri tineri NEETs, șomeri beneficiari de venit minim garantat, șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri unici susținători ai familiilor monoparentale.

Durata contractului de servicii de informare și consiliere profesională este de 4 luni.

Documentația de atribuire se publică pe site-ul instituției www.ajofmiasi.ro la Secțiunea Informații publice – Legislație – Alte documente sau pot fi solicitată la e-mail: ajofm@is.anofm.ro.

Ofertele se vor depune la sediul AJOFM Iaşi, până în data de 02.05.2019, orele 0900. Limba de redactare a ofertelor este limba română.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț.

Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parțiale.

Valoarea estimată a contractului este de 122500,00 lei, fără T.V.A.

Sursa de finanțare: bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Garanţia pentru participare la procedură, în cuantum de 1225 lei, se va constitui fie prin depunerea sa în contul AJOFM Iaşi nr. RO76TREZ4065005XXX000437, fie în numerar la casieria AJOFM Iaşi.

Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se va desfăşura la sediul AJOFM Iaşi, în ziua de 02.05.2019, începând cu orele 1200, iar rezultatul evaluării va fi comunicat furnizorilor de servicii participanţi în termen de maxim 2 zile de la aprobarea raportului de atribuire.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic de la sediul AJOFM Iaşi, tel. 0232/254577, fax 0232/264682, e-mail: ajofm@is.anofm.ro, persoană de contact: Popișa Mihaela.

 

Gabriela VASILACHE

Director Executiv

An / Categorie: 
2019