Concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante de consilier juridic debutant si inspector superior

A N U N T

 

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IASI,

organizeaza la sediul Centrului de Formare Profesionala Propriu din Sos.Nationala, nr.1 (langa fosta fabrica de Tigarete)  concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi vacante:

 

1. Consilier juridic, clasa I, debutant,  Compartiment Juridic, Relatii cu Publicul

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

 

               Conditii de participare la concurs :

 • pregatire de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul juridic;
 • cunostinte de operare PC: Word, Excel, PowerPoint,  Internet – nivel mediu;
 • cunoasterea unei limbi straine;
 • abilitati, calitati, aptitudini necesare: initiativa si creativitate, capacitate de adaptare la munca in echipa, efort intelectual, seriozitate,

 

              Concursul consta in :

 • selectarea dosarelor de inscriere
 • proba scrisa: 01.04.2016 - ora 9.00
 • interviul: 04.04.2016, incepand cu orele 12.00

Dosarele de inscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ, la secretarul comisiei, pana la data de 21.03.2016 (inclusiv) si trebuie sa contina  in mod obligatoriu urmatoarele documente :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere (se obtine de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ);
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica (se obtine de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul AJOFM Iasi, Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ al institutiei

Telefon 0232.254.577

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,
 3. Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor  publice, a functiilor si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
 5. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
 6. Hotararea Guvernului nr. 174/2002 privind aprobarea Normelor metodologie de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
 7. Hotararea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare,
 8. Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
 9. Ordinul nr. 85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, cu modificarile si completarile ulterioare,
 10. Codul Muncii (Legea nr. 53/2003),republicata
 11.  Legea nr.207 din 20.07.2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata,
 12. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
 13. Lege-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, republicata,
 14. Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,
 15. Legea nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicata*) privind ucenicia la  locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
 16. Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat, republicata,
 17. Ordonanta nr. 129 din 31 august 2000 (*republicată*) privind formarea profesională a adulţilor*),
 18. Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000  privind formarea profesionala a adultilor,republicata.

IMPORTANT!

Candidatii care au depus dosarul pentru concursul anuntat in luna decembrie 2015 (suspendat din motive obiective de catre ANFP), si care doresc sa se reinscrie la concursul din data de 01.04.2016 pot participa in baza dosarului depus anterior, cu conditia completarii unei noi fise de inscriere (restul documentelor ramanand valabile).

 

2. Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Executie bugetara, financiar, contabilitate si administrare fond garantare pentru plata creantelor salariale.

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

 

           Conditii specifice de participare la concurs :

 • pregatire de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice;
 • vechime minima in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 9 ani;
 • cunostinte de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
 • abilitati, calitati, aptitudini necesare: initiativa si creativitate, capacitate de adaptare la munca in echipa, efort intelectual, seriozitate.

 

Concursul consta in :

 • selectarea dosarelor de inscriere
 • proba scrisa: 01.04.2016 - ora 9.00
 • interviul: 04.04.2016, incepand cu orele 12.00

Dosarele de inscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ, la secretarul comisiei, pana la data de 21.03.2016 (inclusiv) si trebuie sa contina  in mod obligatoriu urmatoarele documente :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere (se obtine de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ);
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • documente care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor de minimum 9 ani;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica (se obtine de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul AJOFM Iasi, Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ al institutiei

Telefon 0232.254.577

 

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

3. Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor  publice, a functiilor si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

4. Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

5. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

6. Hotararea Guvernului nr. 174/2002 privind aprobarea Normelor metodologie de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

7. Hotararea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare,

8. Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

9. Ordinul nr. 85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, cu modificarile si completarile ulterioare,

10. Legea nr. 200 din 22 mai 2006(actualizata) privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale,

11. Hotararea nr.1850 din 21 decembrie 2006 (actualizata) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale,

12. Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), republicata,

13. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

14. Legea nr.82/1991 – Legea contabilitatii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

15. Ordin nr.1917/12 decembrie2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

 

An / Categorie: 
2016