Invitatie de participare

Nr. 16783/20.10.2014

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

În atenţia furnizorilor de servicii acreditaţi

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IAŞI organizează, la sediul său din str. Cucu, nr. 1, Iaşi, cu respectarea dispoziţiilor Normei procedurale interne a A.J.O.F.M. Iaşi nr. 326/09.01.2014, procedura de selecţie de oferte, prin care doreşte să achiziţioneze din partea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi conform H.G. nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare:

 

“Servicii de informare şi consiliere profesională privind cariera

pentru 65 şomeri indemnizaţi/neindemnizaţi înregistraţi la A.J.O.F.M. Iaşi“

 

Instrucţiunile pentru ofertanţi şi Caietul de sarcini se pot ridica de la sediul A.J.O.F.M. Iaşi din Iaşi, str. Cucu, nr. 1.

Ofertele se vor depune la sediul A.J.O.F.M. Iaşi, până în data de 28.10.2014, orele 0900. Limba de redactare a ofertelor este limba română.

Criteriul de evaluare este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Nu se acceptă oferte alternative.

Garanţia pentru participare la procedură, în cuantum de 500 lei, se va constitui fie prin depunerea sa în contul A.J.O.F.M. Iaşi, fie în numerar la casieria A.J.O.F.M. Iaşi.

Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se va desfăşura la sediul A.J.O.F.M. Iaşi, în ziua de 28.10.2014, începând cu orele 1100, iar rezultatul evaluării va fi comunicat furnizorilor de servicii participanţi în cel mai scurt timp.

În caz de neadjudecare, procedura se va desfăşura la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic de la sediul A.J.O.F.M. Iaşi, tel. 0232/254577, fax 0232/264682, persoană de contact: Dorohoi Gianina.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela VASILACHE

An / Categorie: 
2014