Rezultat contestatii selectie dosare concurs expert SPO extern

REZULTATUL CONTESTAȚIILOR DEPUSE PENTRU SELECTAREA DOSARELOR

de înscriere pentru concursul privind ocuparea a 5 posturi experți SPO externi, Cod COR: 242302 expert forță de muncă și șomaj, în cadrul proiectului

"INTESPO- Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare" cod contract: POCU/135/2/3/113589/25.09.2017:

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Rezulultatul selectării dosarelor

Rezultatul obținut în urma contestației depuse

1.

----

----

----

2.

----

----

----

3.

----

----

----

4.

----

----

----

5.

----

----

----

6.

----

----

----

7.

----

----

----

Secretar comisie concurs

Mihaela Căruceriu

Afişat astăzi 03.08.2017 ora 12.30  

An / Categorie: 
2018