Rezultat etapa 2 concurs expert SPO extern

REZULTATUL VERIFICĂRII CONDIȚIILOR DE OCUPARE A POSTURILOR PRIN EVALUAREA CV-URILOR ȘI A DOCUMENTELOR DEPUSE

pentru concursul privind ocuparea a 5 posturi experți SPO externi, Cod COR: 242302 expert forță de muncă și șomaj, în cadrul proiectului

"INTESPO- Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare" cod contract: POCU/135/2/3/113589/25.09.2017:

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Rezulultatul verificării condițiilor de ocupare a posturilor prin evaluarea CV-urilor și a documentelor depuse

Motivul respingerii

 

1.

NĂSTASĂ SMARANDA

ADMIS

-

2.

ANDREI MARIA - NORICA

ADMIS

-

3.

RĂILEANU CERASELA - MIRELA

ADMIS

-

4.

OPARIUC CRISTINA MARIANA

ADMIS

-

5.

TÎRCA MĂDĂLINA

ADMIS

-

6.

PLUGARU DIANA

ADMIS

-

7.

ȘOVA MIHAELA

ADMIS

-

Secretar comisie concurs

Mihaela Căruceriu

Afişat astăzi 06.08.2017 ora 10.00  

An / Categorie: 
2018