REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul privind ocuparea funcţiei publice de inspector, grad profesional asistent

                                                        REZULTATUL PROBEI SCRISE

                                      la concursul privind ocuparea funcţiei publice de

                                         inspector, grad profesional asistent, în cadrul

Compartimentului Resurse umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul obţinut  

Rezultatul probei scrise

1.

Bandac Geta

3.00

Respins

2.

Băiceanu Elena

3.00

Respins

3.

Căruceriu Mihaela

58.25

Admis

4.

Cărăbuş Veronica

18.5

Respins

5.

Corciova George - Cristian

12.25

Respins

6.

Radu Florentina - Simona

29.00

Respins

7.

Sinescu Mihaela

13.75

Respins

                            

           Secretar comisie concurs                        Postat astăzi 20.03.2017, Ora 16.00

An / Categorie: 
2017