Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere pentru concursul privind ocuparea funcţiei publice de inspector grad profesional debutant

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Rezulultatul selectării dosarelor

Motivul respingerii

dosarului

 

1.

 

Chiriac Simona - Gabriela

 

ADMIS

 

         -      

2.

Ciobanu Ramona - Andreea

ADMIS

-

3.

Acsinte Florentina - Manuela

ADMIS

-

4.

Covalciuc Camelia - Sandra

ADMIS

-

5.

Cristina Mihaela

ADMIS

-

6.

Rotaru Diana - Vasilica

ADMIS

-

7.

Ungureanu Ioan

ADMIS

-

8.

Curca Moisuc Dumitru - Bogdan

ADMIS

-

9.

Solomon Andreea

ADMIS

-

 Secretar comisie concurs

An / Categorie: 
2016