Rezultatul selectarii dosarelor de înscriere pentru concursul privind ocuparea funcţiei publice de inspector, grad profesional asistent organizat in data de 20.03.2017, proba scrisa

                                                            REZULTATUL SELECTÃRII   DOSARELOR

                     de înscriere pentru concursul privind ocuparea funcţiei publice de

                                         inspector, grad profesional asistent, în cadrul

Compartimentului Resurse umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Rezulultatul selectării dosarelor

Motivul respingerii

dosarului

 

1.

 

Bandac Geta

 

ADMIS

 

       -     

2.

Băiceanu Elena

ADMIS

-

3.

Căruceriu Mihaela

ADMIS

-

4.

Cărăbus Veronica

ADMIS

-

5.

Corciova George - Cristian

ADMIS

-

6.

Leahu Elena - Cristina

ADMIS

-

7.

Popescu Carmen Teodora

ADMIS

-

8.

Radu Florentina - Simona

ADMIS

-

9.

Sinescu Mihaela

ADMIS

-

10.

Ciocan Irina

RESPINS

Nu are vechimea de minimum un an în specialitatea studiilor

11.

 

Zlati Monica

RESPINS

Nu are vechimea de minimum un an în specialitatea studiilor

12.

Elvădeanu Mihai Cătălin

RESPINS

Nu are vechimea de minimum un an în specialitatea studiilor

                        

          Secretar comisie concurs             Afişat astăzi 13.03.2016

An / Categorie: 
2017