Angajatori de ucenici

        ANEXA   7

                                                                                                                                                                                                                              la norme
                                          

REGISTRUL  ANGAJATORILOR  DE  UCENICI -  LUNA  SEPTEMBRIE  2016

 

                          JUDETUL  IAŞI

Nr.

Crt.

 

Denumirea angajatorului

 

 

 

 

 

Date

de

contact

 

 

 

 

Forma

de

 organizare

 a

angajatorului

 

 

 

 

 

 

C.U.I.

 

 

 

 

Calificarea

 

 

 

 

 

Nivelul calificării

 

 

 

 

 

 

Codul

 din nomenclatorul

calificărilor

 

 

 

Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul

de

 formare

Date

de identificare a contractului de servicii de formare profesională

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

     1.

 S.C. LEAR CORPORATION

Romania S.R.L.-punct de lucru IASI

Piteşti, str. George Coşbuc, nr 33, jud. Argeş, pct de lucru

Com. Leţcani,jud. Iasi

Nr.1113, Iaşi;

Tel:0372620417

email:

loprea01@lear.com

 

 

 

S.R.L.

 

 

 

RO 13241086

Confecţioner -  asamblor articole din textile

NIVEL I

8286.1.2

 

F.E.G.  (Fundaţia Ecologică Green) – IASI

 

 

 

 

Nr.912/04.06.2014

2

S.C. DEF IND S.R.L. IASI

Şos. Păcurari 67, Iaşi;

Tel:0232/411551,

email :

office @nanette.ro

 

 

S.R.L.

 

 

RO

1957627

Confecţioner -  asamblor articole din textile

NIVEL I

8286.1.2

F.E.G.

(Fundaţia Ecologică Green) – IASI

 

Nr.932/06.06.2014

3

S.C.  INDUSTRIALIZAREA   CĂRNII

,,KOSAROM,, S.A. – PAŞCANI – IAŞI

Paşcani,str. Abator  nr 65, jud. Iasi

Tel:0232/765070

Fax 0232765389

email:

kosarom@kosarom.ro

 

 

S.A.

 

 

RO

1997087

Preparator produse din carne şi peşte

NIVEL II

7411.2.1

 Asociaţia

PRO JOB -  IASI

 Nr.1063/23.06.2014

4

S.C.  INDUSTRIALIZAREA   CĂRNII   ,,KOSAROM,, S.A. – PAŞCANI – IAŞI

Paşcani,str. Abator  nr 65,jud. Iasi

Tel:0232/765070

Fax 0232765389

email:

kosarom@kosarom.ro

 

 

 

S.A.

 

 

RO 1997087

Tranşator

NIVEL I

7411.1.4

Asociaţia

 PRO JOB – IASI

Nr.1063/23.06.2014

 

 

 

 

 

 

5.

OPTIMAL  TRAVEL S.R.L.

PIAŢA UNIRII NR. 1, IAŞI

 

S.R.L.

 

RO

33047158

Cameristă

NIVEL I

5142.1.1

F.E.G.

(Fundaţia Ecologică Green) – IASI

 

Nr.1722/03.09.2014

6

S.C. MAF FORCE S.R.L.

Str. Căpşunilor, nr 1,IAŞI

 

S.R.L.

 

RO1826147575

 Lucrator in alimentatie

NIVEL I

5122.1.1

F.E.G.

(Fundaţia Ecologică Green) – IASI

 

Nr.1212/17.10.2014

 

 

 

 

 

   Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    1 - Nr. crt.: numărul curent;
    2 - Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului;
    3 - Date de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul;
    4 - Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: S.R.L., S.A., PFA etc.;
    5 - C.U.I.: codul unic de înregistrare al angajatorului;
    6 - Calificarea: se va completa denumirea calificării conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;
    7 - Nivelul calificării: se va completa nivelul calificării conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    8 - Codul din Nomenclatorul calificărilor: se va completa codul conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;
    9 - Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare: se va completa numele furnizorului de formare profesională, autorizat, cu care angajatorul a încheiat contractul de formare profesională;
    10 - Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională: se vor completa numărul contractului şi data de încheiere a acestuia.