Angajatori de ucenici

                                                                                                                                                            ANEXA  7

                                                                                                                                                                                           la norme metodologice
                                          

REGISTRUL  ANGAJATORILOR  DE  UCENICI

 

JUDETUL  IAŞI

 

Nr.

Crt.

 

Denumirea angajatorului

 

 

 

 

 

Date

de

contact

 

 

 

 

Forma

de

 organizare

 a

angajatorului

 

 

 

 

 

 

C.U.I.

 

 

 

 

Calificarea

 

 

 

 

 

Nivelul calificării

 

 

 

 

 

 

Codul

 din nomenclatorul

calificărilor

 

 

 

Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul

de

 formare

Date

de identificare a contractului de servicii de formare profesională

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

S.C.  INDUSTRIALIZAREA   CĂRNII

,,KOSAROM,, S.A. – PAŞCANI – IAŞI

Paşcani,str. Abator  nr 65, jud. Iasi

Tel:0232/765070

Fax 0232765389

email:

kosarom@kosarom.ro

S.A.

 RO

1997087

Preparator produse din carne şi peşte

NIVEL III

7411.2.1

 Asociaţia

Pro Job -  Iaşi

 Nr.143/04.07.2018

2.

SC AGROPAN IMPEX SRL IASI

 

Calea Chisinaului Nr 29 Corp C4 Iasi, Iasi

S.R.L.

RO

15576550

Brutar

NIVEL II

7412.1.1

Labor Force Placement Iaşi

Nr.1938/04.07.2018

3.

S.C. MAF FORCE S.R.L.

Str. Căpşunilor, nr. 1,jud.Iaşi

S.R.L.

RO 18261475

Bucatar

NIVEL III

5122.2.1

F.E.G.

(Fundaţia Ecologică Green) – IASI

 

Nr. 27626/25.09.2018

4.

S.C.MUNTEANU INGINERIE Structurala si Proiectare Arhitecturala S.R.L.

 

 

Bld.Tutora,nr.8A,bl.P2,sc D,ap.2,  jud.Iaşi

S.R.L.

RO 39871549

Dulgher –Tamplar-Parchetar

NIVEL III

7124.2.1

Labor Force Placement Iaşi

Nr.27/20.09.2018

Fierar  Betonist Montator Prefabricate

NIVEL III

7123.2.1

Labor Force Placement Iaşi

Nr.28/20.09.2018

5.

 S.C. MVA ENEA SRL

Bld. Socola,nr.16.Iasi

 Tel: 0232 436 182

S.R.L.

RO 5552324

Lucrator in comert

NIVEL II

5220.1.1

Asociatia Consensual

 

Nr.15/12.02.2019

6.

ELYON'S AGENCY S.R.L.

 

Sos. BUCIUM 15 IASI  Tel:0232277235

 

 

S.R.L.

RO 6787825

 

Lucrator in comert

NIVEL II

5220.1.1

Asociatia Consensual

Nr.8/12.02.2019

7.

S.C. CAYA DELIVERY FOOD S.R.L.

Str.Dumitru D. Patrascanu, nr.1,Bl.44,sc.A,et.1,ap.3, IASI

S.R.L.

RO 40453515

 

Bucatar

NIVEL III

5122.2.1

F.E.G.

(Fundaţia Ecologică Green) – IASI

 

26135/31.01.2019

 

 

 

 

 

 

Ospatar

 

NIVEL III

5123.2.1

F.E.G.

(Fundaţia Ecologică Green) – IASI

 

26135/31.01.2019

 

 

 

 

 

 

   Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    1 - Nr. crt.: numărul curent;
    2 - Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului;
    3 - Date de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul;
    4 - Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: S.R.L., S.A., PFA etc.;
    5 - C.U.I.: codul unic de înregistrare al angajatorului;
    6 - Calificarea: se va completa denumirea calificării conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;
    7 - Nivelul calificării: se va completa nivelul calificării conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    8 - Codul din Nomenclatorul calificărilor: se va completa codul conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;
    9 - Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare: se va completa numele furnizorului de formare profesională, autorizat, cu care angajatorul a încheiat contractul de formare profesională;
    10 - Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională: se vor completa numărul contractului şi data de încheiere a acestuia.