Informare si Consiliere in Cariera

 

Informare si consiliere (conform art. 58 din legea 76 si art. 5 (2) din legea 116/ 2002)

Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor în cautarea unui loc de munca, în mod gratuit. Acestea sunt:

* furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
* evaluarea si autoevaluarea personalitatii în vederea orientarii profesionale;
* dezvoltarea abilitatii si a încrederii în sine a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca în vederea luarii deciziei privind propria cariera;
* instruirea în metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, întocmirea unui CV).

Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de catre centre specializate organizate în cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca. Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup oferite persoanelor în cautarea unui loc de munca sau în cadrul job-club-urilor organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Consilierea profesionala si instruirea în metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri în vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei, în cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, în cadrul altor forme organizate de instruire.