Prezentare centrul de formare profesională

operator de date cu caracter personal nr.581  

 

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ - IAŞI  

 

DATE DE CONTACT:  

Şos. Naţională nr. 1 ( lîngă fosta Fabrică de Ţigarete ), 

tel/fax: 0232 / 270806; 

e-mail - cfpiasi@yahoo.com   

 

 

     A.J.O.F.M Iaşi prin Centrul de Formare Profesională propriu, organizează cursuri de formare profesională, având în vedere prevederile O.G. 129/2000 aprobată prin Lg. 375 /2002 privind Fomarea Profesională a Adulţilor şi Normele Metodologice 353 / 5202 ale M.M.S.S.F. si M.E.C.T., privind Metodologia de autorizare şi certificare a formării profesionale a adulţilor cu  modificările şi completările ulterioare, fiind autorizată în 18 de programe conform anunţului din anexă.

 

     Personalul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă cât şi al Centrului de Formare Profesională care este direct implicat în procesul de formare profesională a adulţilor, a participat şi participă la cursuri de specializare / instruire pe linie de formare formatori, schimburi de experienţă în domeniul formării adulţilor, realizând contacte de colaborare şi schimburi de experienţă şi bune practici cu unităţi de formare din diverse ţări: Danemarca, Anglia, Franţa, Italia, Grecia, Spania, etc.

 

    Programele de calificare, recalificare, perfecţionare, specializare şi instruire organizate sunt GRATUITE pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi CONTRACOST pentru persoanele interesate de pe piaţa muncii. Taxele de şcolarizare au fost stabilite în baza H.G. 377/2002, republicată şi includ cheltuielile ocazionate de activitatea de formare.

 

     Perioada de desfăşurare a programelor este între 1 şi 5 luni, în funcţie de complexitatea fiecărei ocupaţii.

 

     Ocupaţiile pentru care se optează implică: 

  • nivelul studiilor (după caz: şcoală generală, şcoală de arte şi meserii, liceu, studii superioare) în funcţie de condiţiile impuse de fiecare program de pregătire în parte;
  • structura de desfăşurare a programelor de formare pe module (pregătire teoretică / pregătire practică);
  • pregătirea teoretică - se desfăşoară în sălile de curs din cadrul Centrului de Formare Profesională, fiind asigurată de către formatori de specialitate şi cu experienţă în domeniu;
  • pregătirea practică - se desfăşoară atât în atelierele proprii ale Centrului de Formare Profesională, cât şi în cadrul agenţilor economici de profil.

Procesul de formare este evaluat permanent, urmărindu-se însuşirea de către cursanţi a tuturor unităţilor de competenţă profesionale prevăzute în standardul ocupaţional.

Pentru absolvenţii programelor de formare profesională preocuparea de bază este monitorizarea lor pe o perioadă de 12 luni de la absolvire, procentul de reinserţie a lor pe piaţa muncii reprezentând un bun indicator a calităţii formării. 

 

 Centru de formare    Centru de formare    Centru de formare    Centru de formare    Centru de formare    Centru de formare