Alte documente

privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfasoa

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin "cerere de oferte" Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor documentatiei de atribuire anexata, sa

Referat de Oportunitate privind achizitia publica a serviciilor de publicitate media

Pages