Alte documente

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin "cerere de oferte" Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor documentatiei de atribuire anexata, sa

Referat de Oportunitate privind achizitia publica a serviciilor de publicitate media

Pages