ANEXA 1 - Scrisoare de intentie parteneri proiect POCU