Documentatie de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii de informare si consiliere profesionala - semestrul I anul 2018