Documentatie de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii pentru realizarea Programului de Formare Profesională pentru anul 2018