Invitatie de participare - servicii de publicitate media

Categorie: 
Descriere / Detalii: 

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin "cerere de oferte" Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor documentatiei de atribuire anexata, sa