RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.544/2001