Raport evaluare implementare Legea nr. 544/2001 in anul 2016