ajofm

Stimularea mobilitatii fortei de munca

 

Stimularea mobilitatii fortei de munca (conform art. 74 - 75 din legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Persoanele care, în perioada în care primesc indemnizatia de somaj, se încadreaza în munca într-o localitate aflata la peste 50 km de domiciliu, beneficiaza de o prima de încadrare,acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării.

Persoanele care, în perioada în care primesc indemnizatia de somaj,se încadreaza într-o alta localitate si, astfel, îsi schimba domiciliul, primesc o prima de instalare, egală cu sapteori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

 

Incadrarea absolventilor

 

Absolventii care se angajeaza ( conform art. 73 din legea 76)

Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Completarea veniturilor salariale

 

Completarea veniturilor salariale (conform art. 72 din legea 76)

Persoanele care se angajeaza pentru program normal de lucru în perioada în care primesc indemnizatia de somaj beneficiaza, din momentul angajarii si pâna la sfârsitul perioadei pentru care erau îndreptatite sa fie indemnizate, de o suma lunara, neimpozabila, reprezentând 30% din indemnizatia de somaj.

Persoanele menţionate beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care, in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator.

 

Consultanta pentru inceperea unei afaceri

 

Consultanta pentru inceperea unei afaceri (conform art. 71 din legea 76)

  • Pentru someri

Consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor în cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta. Aceste servicii pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de firme private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate în aceste domenii, cu care agentiile încheie contracte. Serviciile se acorda, gratuit, o singura data, pentru fiecare perioada în care persoanele beneficiaza de in-demnizatii de somaj.

  • Pentru studenti

Se acorda, in regim de gratuitate, servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri studentilor care solicita credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj. In acest fel, studentii beneficiaza de consultanta gratuita sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.

 

Cursuri de calificare si recalificare

 

Cursuri de formare profesionala (conform art. 63-art. 66 din legea 76)

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru someri. Persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca li se ofera astfel posibilitatea dobândirii cunostintelor teoretice si practice specifice unei noi meserii care sa mareasca sansele ocuparii unui loc de munca.Formele prin care se realizează formarea profesională sunt: cursuri, stagii de practică şi specializare, precum şi alte forme, în condiţiile legii.

Medierea muncii

 

Medierea muncii (conform art. 59 din legea 76 si art. 5 (2) din legea 116/ 2002)

Serviciile de mediere a muncii reprezinta punerea în legatura a angajatorilor cu persoanele aflate în cautarea unui loc de munca, în vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca au obligaţia de a  identifica locurile de munca vacante şi de a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Participarea la serviciile de mediere este obligatorie pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj. Serviciile de mediere constau în oferirea de informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afisarea acestora si organizarea de burse ale locurilor de munca,  medierea electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul, preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite şi în concordanta cu pregatirea,aptitudinile, experienţaşi cu interesele acestora. În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare persoană în căutarea unui loc de muncă, planul individual de mediere. Somerii care nu beneficiaza de indemnizaţii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă pentru a fi luati în evidenta în vederea medierii şi, în cazul neîncadrarii în muncă, să reinnoiască cererea la 6 luni.

Informare si Consiliere in Cariera

 

Informare si consiliere (conform art. 58 din legea 76 si art. 5 (2) din legea 116/ 2002)

Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor în cautarea unui loc de munca, în mod gratuit. Acestea sunt:

* furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
* evaluarea si autoevaluarea personalitatii în vederea orientarii profesionale;
* dezvoltarea abilitatii si a încrederii în sine a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca în vederea luarii deciziei privind propria cariera;
* instruirea în metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, întocmirea unui CV).

Servicii de preconcediere

 

Servicii de preconcediere (conform art. 51 din legea 76/2002)

În cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa înstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca în vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile. Astfel, angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului Muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor ce urmeaza a fi disponibilizati. În perioada preavizului, angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Incadrarea tinerilor cu varste intre 16 si 25 de ani aflati in dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale

 

Încadrarea tinerilor aflati in dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale (conf. Legii nr. 116/2002)

In scopul integrarii sau reintegrarii in munca a tinerilor cu varste intre 16 si 25 de ani aflati in dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale, aceste categorii de personae pot beneficia de plasare in munca la un angajator avizat de ANOFM, in baza unui contract de solidaritate.

In baza contractului de solidaritate angajatorul va incheia cu tanarul un contract individual de munca pe durata determinata, egala cu cea a contractului de solidaritate.

Încadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor

 

Încadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor (conf. Legii nr. 72/2007)

Angajatorul care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiaza de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe tara garantat in plata, pentru fiecare elev si student.

Pages