formare profesionala

Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi

 

Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi (conf. art. 48 din Legea nr. 76/2002)

In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat.

Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta pentru derularea unui singur program de formare profesionala in cursul unui an

Cursuri de formare profesionala

A  N  U  N  Ţ

A.J.O.F.M. – C.F.P. Iaşi

anunţă deschiderea următoarelor cursuri de formare profesională

                         ( gratuite pentru persoanele înscrise în baza de date a A.J.O.F.M. Iaşi şi contracost pentru persoanele interesate )

 

 

 

Nr.

crt.

DENUMIRE CURS

COD

COR

/NOM

 

NIVEL

TIP

PROGRAM

( iniţiere / calificare )

DATA

ORA

DURATA

(luni)

Studii

minime admise

1

INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO SANITARE ŞI DE GAZE

7136.2.2

II

 

CALIFICARE

01.10.2014

15:00

5

 

10 CLASE

2

SUDOR

7212.2.2

II

CALIFICARE

22.10.2014

09:00

5

10 CLASE

3

ELECTRICIAN CONSTRUCTOR

7137.2.1

II

CALIFICARE

19.11.2014

14:00

5

10 CLASE

4

BUCĂTAR

5122.2.1

II

CALIFICARE

20.10.2014

10:00

5

10 CLASE

5

OSPĂTAR ( CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE

5123.2.1

II

 

CALIFICARE

20.10.2014

09:00

5

10 CLASE

6

FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST

5141.2.1

II

 

CALIFICARE

30.10.2014

09:00

5

10 CLASE

7

AJUTOR MECANIC AUTO

7231.1.1

I

CALIFICARE

05.11.2014

10:00

3

ŞC. GEN.

8

LUCRĂTOR FINISOR PT. CONSTRUCTII

7132.1.1

I

CALIFICARE

26.11.2014

09:00

3

ŞC. GEN.

9

LUCRĂTOR ÎN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCTII

7122.1.3

I

CALIFICARE

26.11.2014

09:00

3

ŞC. GEN.

10

LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR

6111.1.1

I

CALIFICARE

03.12.2014

10:00

3

ŞC. GEN.

11

LUCRATOR IN CRESTEREA ANIMALELOR

6121.1.1

I

CALIFICARE

03.12.2014

09:00

3

ŞC. GEN.

12

AGENT  DE SECURITATE

5169.1.3

I

CALIFICARE

06.11.2014

10:00

3

ŞC. GEN.

13

CONFECTIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE

8286.1.2

I

CALIFICARE

03.12.2014

10:00

3

ŞC. GEN.

14

LUCRĂTOR ÎN COMERŢ

5220.1.1

I

CALIFICARE

21.10.2014

09:00

3

ŞC. GEN.

15

PATISER

7412.1.3

I

CALIFICARE

04.12.2014

09:00

3

ŞC. GEN.

16

CAMERISTA    

5142.1.1

I

CALIFICARE

04.12.2014

10:00

3

ŞC. GEN.

17

PIZZAR

512202

-

INIŢIERE

04.12.2014

10:00

1,5

ŞC. GEN.

18

MASEUR

325501

-

INIŢIERE

27.10.2014

10:00

3

10 CLASE

19

CONTABIL

343302

-

INIŢIERE

22.10.2014

09:00

2

LICEU

20

INSPECTOR / REFERENT  RESURSE UMANE

342304

-

 

SPECIALIZARE

12.11.2014

10:00

2

LICEU

21

RECEPTIONER  DE  HOTEL

349201

-

INIŢIERE

08.10.2014

10:00

2

LICEU

22

OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE

413201

-

 

INIŢIERE

20.10.2014

09:00

1,5

ŞC. GEN.

23

COMPETENŢE CHEIE - COMUNE MAI MULTOR OCUPAŢII

COMPETENTE INFORMATICE

-

-

INIŢIERE

20.10.2014

09.00

1

ŞC. GEN.

24

COMPETENŢE CHEIE - COMUNE MAI MULTOR OCUPAŢII

COMPETENTE ANTREPRENORIALE

-

-

SPECIALIZARE

10.11.2014

10:00

1,5

10 CLASE

25

FORMATOR

241205

-

 

SPECIALIZARE

26.11.2014

09:00

1

STUDII SUPERI-

OARE

26

MANAGER  PROIECT

241919 / 242102

-

 

PERFECŢIO-NARE

27.11.2014

09:00

1

STUDII SUPERI-

OARE

 

Prezentare centrul de formare profesională

operator de date cu caracter personal nr.581  

 

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ - IAŞI  

 

DATE DE CONTACT:  

Şos. Naţională nr. 1 ( lîngă fosta Fabrică de Ţigarete ), 

tel / fax: 0232 / 270806 

e-mail - cfpiasi@yahoo.com   

 

     AJOFM Iasi prin Centrul de Formare Profesionala organizeaza cursuri de formare profesionala avand in vedere prevederile O.G. 129/2000 aprobata prin Lg 375 /2002 privind Fomarea Profesionala a Adultilor si Normele Metodologice 353 / 5202 ale M.M.S.S.F. si M.E.C.T.privind Metodologia de autorizare si certificare a formarii profesionale a adultilor, fiind autorizat in 34 de ocupaţii conform anuntului din anexa.

 

     Personalul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, cat si al Centrului de Formare Profesionala, care este direct implicat in procesul de formare profesionala a adultilor a participat si participa la cursuri de specializare si instruire pe linie de formare formatori, schimburi de experienta in domeniul formarii adultilor, realizand contacte de colaborare cu unitati de formare în diverse tari: Danemarca, Anglia, Franta, Italia, Grecia s.a.m.d.

 

     Cursurile de calificare, recalificare, perfectionare, specializare si instruire sunt GRATUITE pentru persoanele in cautarea unui loc de munca aflate in evidenta Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, si CONTRACOST pentru agentii economici interesati sau pentru persoane interesate de pe piata muncii. Taxele de scolarizare au fost stabilite in baza H.G. 377/2002, republicata si includ cheltuielile ocazionate de activitatea de formare.

 

     Perioada de desfasurare a programului variaza intre 1 si 8 luni in functie de complexitatea programului de formare profesionala.

 

     Centrul de Formare Profesionala organizeaza cursuri de calificare, recalificare, instruire, perfectionare si specializare atat pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca GRATUIT, cat si pentru agentii economici interesati sau pentru persoane interesate de pe piata muncii CONTRA COST.

 

Ocupatiile pentru care se opteaza implica:

 

  • un nivel minim al studiilor (dupa caz : scoala generala, scoala profesionala, liceu, studii superioare) in functie de conditiile impuse de fiecare program de pregatire in parte;
  • structura de desfasurare a cursurilor este pe module (pregatire teoretica / pregatire practica);
  • pregatirea teoretica se desfasoara in salile de curs ale Centrului de Formare Profesionala fiind asigurata de specialisti si cadre didactice cu experienta in domeniu;
  • pregatirea practica se axeaza pe instruirea de profil atat in atelierele Centrului de Formare Profesionala, cat si in cadrul agentilor economici de profil.

      Procesul de formare este urmarit si evaluat permanent, procentul de reinsertie pe piata muncii a absolventilor reprezentand un bun indicator al calitatii acestuia.